fbpx

ในเนื้อสัตว์ และผัก

มีกลูตาเมตซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ให้รสอร่อยกลมกล่อม
หวานน้ำต้มกระดูก หรือที่เรียกว่ารสอูมามิ
ซึ่งเป็นกลูตาเมตชนิดเดียวกับที่พบในผงชูรส

เพียงแค่ใส่อายิโนะโมะโต๊ะ® รสอูมามิก็เพิ่มขึ้นในอาหารทุกจาน

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงจาก Stephen D. Roger ในหนังสือ Reference Module in Neuroscience and Biobehavorial Psychology (2017)

ในเนื้อสัตว์ และผัก

มีกลูตาเมตซึ่งเป็นกรดอะมิโน
ที่ให้รสอร่อยกลมกล่อม หวานน้ำต้มกระดูก
หรือที่เรียกว่ารสอูมามิ ซึ่งเป็นกลูตาเมต
ชนิดเดียวกับที่พบในผงชูรส
เพียงแค่ใส่อายิโนะโมะโต๊ะ®
รสอูมามิก็เพิ่มขึ้นในอาหารทุกจาน

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงจาก
Stephen D. Roger
ในหนังสือ Reference Module
in Neuroscience and Biobehavioral Psychology (2017)

ในอาหารทะเลนั้นมี...

กลูตาเมตในปริมาณสูงซึ่งเป็นแหล่งที่มา
ของรสอูมามิ การใส่อาหารทะเลลงในอาหาร
ของคุณจะช่วยเพิ่มรสอูมามิได้
ด้านล่างคือปริมาณกลูตาเมตในวัตถุดิบต่าง ๆ

วัตถุดิบ

ปริมาณกลูตาเมต
(ต่อ 100 ก.)

ปลาหมึก

30 มก.

หอยแมลงภู่

110 มก.

กุ้ง

120 มก.

หอยเชลล์

140 มก.

 

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงจาก
เว็บไซต์ Umami Information Center
หมวด Umami Information
by Food: Seafood (2020)

ในอาหารทะเลนั้นมี...

กลูตาเมตในปริมาณสูงซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรสอูมามิ
การใส่อาหารทะเลลงในอาหารของคุณจะช่วยเพิ่มรสอูมามิได้
ด้านล่างคือปริมาณกลูตาเมตในวัตถุดิบต่าง ๆ

วัตถุดิบ

ปริมาณกลูตาเมต (ต่อ 100 ก.)

ปลาหมึก

30 มก.

หอยแมลงภู่

110 มก.

กุ้ง

120 มก.

หอยเชลล์

140 มก.

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ Umami Information Center
หมวด Umami Information by Food: Seafood (2020)

การสุกงอมของผักผลไม้...

ทำให้ปริมาณกลูตาเมตในผักและผลไม้เพิ่มขึ้น
ซึ่งจะส่งผลให้ผักและผลไม้มีรสอูมามิ

หากต้องการความสะดวกและรวดเร็ว แค่เพียงใส่อายิโนะโมะโต๊ะ®
ลงในอาหาร คุณก็สามารถสร้างรสอูมามิแบบเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงจาก เอกสารวิชาการ Umami and Food Palatability
ในวารสาร Journal of Nutrition (2000)

การสุกงอมของผักผลไม้...

ทำให้ปริมาณกลูตาเมตในผักและผลไม้เพิ่มขึ้น
ซึ่งจะส่งผลให้ผักและผลไม้มีรสอูมามิ

หากต้องการความสะดวกและรวดเร็ว แค่เพียงใส่อายิโนะโมะโต๊ะ® ลงในอาหาร คุณก็สามารถสร้างรสอูมามิแบบเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงจาก
เอกสารวิชาการ
Umami and Food Palatability
ในวารสาร Journal of Nutrition (2000)

ลดโซเดียมได้ ง่ายนิดเดียว

ผงชูรสมีโซเดียมเพียง 1/3 ของเกลือ และน้อยกว่าเครื่องปรุงรสอื่น
เช่น น้ำปลา และซีอิ๊วขาว ต่อปริมาณที่ใช้ในอาหาร 1 จาน
แค่เติมอายิโนะโมะโต๊ะ®เพียงเล็กน้อยก็ทำให้อาหารของคุณอร่อย
และลดการใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูงได้

เครื่องปรุง

ปริมาณ
ต่ออาหาร 1 จาน

ปริมาณโซเดียม (มก.)

อายิโนะโมะโต๊ะ®

1 ช้อนชา

490

ซอสหอยนางรม

1 ช้อนโต๊ะ

518

ซีอิ๊วขาว

1 ช้อนโต๊ะ

1,190

เกลือ

1 ช้อนชา

2,000

ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์เบาหวานศิริราช
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี พ.ศ. 2558)

ลดโซเดียมได้
ง่ายนิดเดียว

ผงชูรสมีโซเดียมเพียง 1/3 ของเกลือ
และน้อยกว่าเครื่องปรุงรสอื่น
เช่น น้ำปลา และซีอิ๊วขาว
ต่อปริมาณที่ใช้ในอาหาร 1 จาน
แค่เติมอายิโนะโมะโต๊ะ® เพียงเล็กน้อย
ก็ทำให้อาหารของคุณอร่อย
และลดการใช้เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูงได้

เครื่องปรุง

ปริมาณ
ต่ออาหาร
1 จาน

ปริมาณโซเดียม (มก.)

อายิโนะโมะโต๊ะ®

1 ช้อนชา

490

ซอสหอยนางรม

1 ช้อนโต๊ะ

518

ซีอิ๊วขาว

1 ช้อนโต๊ะ

1,190

เกลือ

1 ช้อนชา

2,000

ข้อมูลอ้างอิงจาก
ศูนย์เบาหวานศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี พ.ศ. 2558)

กลูตาเมตพบได้ในสมุนไพร

นอกจากในเนื้อสัตว์ กลูตาเมตยังพบได้ในสมุนไพร
การใช้วัตถุดิบเหล่านี้ ไม่เพียงเพิ่มกลิ่นหอมให้อาหารของคุณ
แต่ยังช่วยเพิ่มรสชาติอูมามิได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงจาก จุลสาร โดย International Glutamate Information Service
หัวข้อ Glutamate the Purest Taste of Umami (2020)

กลูตาเมตยังพบได้
ในสมุนไพร 

นอกจากในเนื้อสัตว์แล้ว
กลูตาเมตยังพบได้ในสมุนไพร
การใช้วัตถุดิบเหล่านี้
ไม่เพียงเพิ่มกลิ่นหอม
ให้อาหารของคุณ
แต่ยังช่วยเพิ่มรสชาติ
อูมามิได้อีกด้วย

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงจาก จุลสาร โดย International Glutamate Information Service หัวข้อ Glutamate the Purest Taste of Umami (2020)

Top cross